บรรจุภัณฑ์ กล่อง   สติ๊กเกอร์   ฉลากและป้ายสินค้า   โบชัวร์ ใบปลิว และ แผ่นพับ   หนังสือ และงานพิมพ์อื่นๆ  
   กระดาษ


ประเภทของกระดาษ


กระดาษพิมพ์เขียนชนิดเคลือบผิว


   • กระดาษอาร์ตมันสองหน้า
   • กระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า
   • กระดาษอาร์ตด้าน
   • กระดาษอาร์ตมันหน้าเดียว
   • กระดาษอาร์ตคาร์บอนเลส

กระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิว


กระดาษออฟเซ็ต สำหรับเทคโนโลยีงานพิมพ์แบบออฟเซ็ต


   • กระดาษถ่ายเอกสาร ใช้กับอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เป็นต้น
   • กระดาษคอมพิวเตอร์ มีเนื้อกระดาษบาง รูปแบบจัดจำหน่ายโดยมากมีลักษณะเป็นม้วนพร้อมรูปรุด้านข้าง ตัวอย่างที่พบเห็นได้บ่อย เช่น ใบเสร็จรับเงิน
   • กระดาษขาวพรีเมี่ยมไวท์ / การ์ดสี
   • กระดาษแอร์เมล์ กระดาษสำหรับใช้งานพิมพ์หรือเขียนจดหมายส่งต่างประเทศ มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษกว่ากระดาษทั่วไป ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมาย
     ซึ่งคิดตามน้ำหนักของกระดาษ
   • กระดาษถนอมสายตา หมายถึงกระดาษที่มีอัตราการสะท้อนแสงน้อยกว่ากระดาษทั่วไป ซึ่งจะมีสีที่หม่นกว่าปกติเล็กน้อย
   • กระดาษแบงค์สี หมายถึงกระดาษที่ใช้ในธนาคาร มีสีสันต่างๆ หลากหลาย


กระดาษชนิดพิเศษแบบเคลือบผิว

   • กระดาษอาร์ตอัดลาย
   • กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว
   • กระดาษอาร์ตกึ่งมัน

กระดาษชนิดพิเศษแบบไม่เคลือบผิว


   • กระดาษการ์ดขาวกันเชื้อรา
   • กระดาษคราฟท์ขาว
   • กระดาษคราฟท์เหลืองอ่อน
   • กระดาษคราฟท์เหลืองทอง
   • กระดาษคราฟท์ครีม
   • กระดาษคราฟท์เขียว (เลคเยอร์)
   • กระดาษคั่นกระจก
ใช้สำหรับสอดคั่นกลางระหว่างกระจกแต่ละแผ่น เป็นกระดาษที่ผ่านกรรมวิธีผลิตแบบกรด จึงไม่ทิ้งคราบด่างไว้บนกระจก
   • กระดาษคั่นสแตนเลส
   • กระดาษคราฟท์ขาว MF
   • กระดาษคราฟท์ขาว MG
   • กระดาษเบสรูปลอกเซรามิค
   • กระดาษขาวการ์ดขาวไปรษณียบัตร
สำหรับพิมพ์แผ่นไปรณียบัตร
   • กระดาษขาวการ์ดขาวลายผ้า
   • กระดาษบังสีรถยนต์

มาตรฐานโลกสำหรับขนาดของกระดาษ


ขนาดกระดาษ A

มาตรฐาน A

   • A0 841 x 1189 มม 33.11 x 46.81 นิ้ว
   • A1 594 x 841 มม 23.39 x 33.11 นิ้ว
   • A2 420 x 594 มม 16.54 x 23.39 นิ้ว
   • A3 297 x 420 มม 11.69 x 16.54 นิ้ว
   • A4 210 x 297 มม 8.27 x 11.69 นิ้ว
   • A5 148 x 210 มม 5.83 x 8.27 นิ้ว

อ้างอิง
   1. ^ วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน,นิตยสารสารคดี ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2536, หน้า 154