บรรจุภัณฑ์ กล่อง   สติ๊กเกอร์   ฉลากและป้ายสินค้า   โบชัวร์ ใบปลิว และ แผ่นพับ   หนังสือ และงานพิมพ์อื่นๆ  
   ออฟเซ็ท

ออฟเซ็ท

       เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท โดยทั่วไปมีหลักการเดียวกัน คือ ประกอบด้วยโมแม่พิมพ์ โมยางและโมพิมพ์ ที่โมแม่พิมพ์จะมีระบบการให้น้ำและต่อเพลทอยู่ การถ่ายทอดภาพ เกิดจากโมแม่พิมพ์ได้รับหมึก แล้ถ่ายทอดภาพให้โมยาง แล้วโมยางจึงถ่ายทอดภาพให้กับกระดาษ หรือวัสดุที่ใช้พิมพ์ ในการถ่ายทอดภาพจากโมหนึ่งไปยังโมหนึ่งจะต้องใช้แรงกดน้อยที่สุด

ออฟเซ็ทเล็ก
       เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก พิมพ์กระดาษได้ขนาด 10 *15 นิ้ว ถึงขนาด 13 *17 นิ้วโดยประมาณ เครื่องชนิดนี้มีอุปกรณ์ประกอบในการทำงานน้อยไม่ยุ่งยาก ใช้ง่าย เหมาะสำหรับงานพิมพ์ขนาดเล็ก เช่น หัวจดหมาย หนังสือเวียนแผ่น โฆษณาเผยแพร่ เล็กๆ ไม่เหมาะสำหรับงานพิมพ์สอดสี หรือ สี่สี เพราระบบฉากยังไม่มีความเที่ยง ตรงดีพอ

ขนาดตัดสี่

       เป็นเครื่องพิมพ์ที่ ขนาดใหญากว่าออฟเซ็ดเล็กสามารถพิมพ์ได้ขนาดประมาณ 15 *21 นิ้ว หรือ 18 * 25 นิ้ว มีอุปกรณืช่วยในการพิมพ์มากขึ้นและระบบน้ำดีขึ้นกว่าสามารถพิมพ์งานได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสีเดียวหรือหลายสีก็ตาม เหมาะสำหรับ พิมพ์หนังสือยกเป็นเล่ม ภาพโปสเตอร์ขนาดกลาง งานพิมพืทั่วไป และงานพิมพ์ทีที่มี จำนวนพิมพ์ไม่มากนัก เช่น ครั้งละไม่เกิน 5,000 ชุดถ้าเป็นการพิมพ์จำนวนมากๆแล้ว จะเป็นการเสียเวลา เพราะมีขนาดเล็ก ไม่สามารถลงพิมพ์ได้คราวละหลายๆแบบได้ เครื่องพิมพ์ขนาดนี้นิยมใช้ทั่วไปในท้องตลาด ถ้าพิมพ์หนังสือ ยก จะพิมพ์ขนาด 8 หน้ายก ได้ ทั้งแล้วแต่ขนาดของเครื่องพิมพ์การที่เรียกเครื่องพิมพ์ขนาดตัดสี่นั้น เพราะใช้กระดาษขนาด 15.5 -*1.5 นิ้ว ที่เกิดจากการ แบ่งกระดาษขนาดใหญ่ 31 *43 นิ้ว เป้นสี่ส่วนได้พอดี ซึ่งเมื่อนำกระดาษขนาด นี้ไปพิมพ์และพับเป็นเล่มแล้ว จะได้หนังสือที่มีขนาดเล็กเรียกว่า 8 หน้ายก

ขนาดตัดสอง
       เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดตัดสี่เกือบเท่าตัว กล่าวคือ สามารถพิมพ์ได้ 25 * 36 นิ้ว หรือบางแม่พิมพ์ สามรถพิมพ์ขนาด 28 * 40 นิ้วได้ เหมาะสำหรับใช้พิพม์งานทางการค้าทั่วไป เช่น หนังสือยกโปสเตอร์ขนาดใหญ่ แผ่นโฆษณา และงานพิมพ์ทุกชนิด เนื่องสามารถพิมพ์ได้ขนาดใหญ่ จึงสามารถลงแบที่จะพิมพ์ได้ครวละหลายๆแบบ และสามารถตัดซอยเป็นแบบที่ต้องการได้ภายหลัง ทำให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดที่นิยมใช้กันทั่วไป มีอุปกรณ์ประกอบในการช่วยพิมพ์ดี ฉากพิมพ์แม่นยำ และความเร็วสูง

ขนาดตัดหนึ่ง
       เป็นเครื่องพิมพ์ ชนิดป้อนแผ่นขนาดใหญ่ที่สามารถ พิมพ์กระดาษ 30 * 40 นิ้ว หรือโตกว่าได้ มีอุปกรณ์ช่วยใน การพิมพ์มากขึ้น ส่วนมากใช้ในการพิมพ์หนังสือ โปสเตอร์ และบรจุภณฑ์ที่มีปริมาณการพิมพ์มากๆ มีใช้น้อยกว่าขนาด สี่ตัด และขนาดสองตัด
       ในปัจจุบัน จัดได้ว่าระบบการพิมพ์ ออฟเซ็ต เป็นระบบ งานพิมพ์ที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด เพราะให้คุณภาพของงานพิมพ์ที่สูง และราคาไม่สูงมาก เหมาะสำหรับใช้พิมพ์สื่อสิ่ง พิมพืทุกชนิด ทั้งหนังสือที่ต้องการสีเดียวและสี่สี

การเลือกใช้กระดาษ
การรู้จักชนิดของกระดาษและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการ พิมพ์ได้มาก กระดาษที่มีราคาแพงและสวยงามไม่จำเป็นที่จะเป็นกระดาษที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานเสมอไป กระดาษที่มีราคาถูกที่สุดอาจจะเหมาะสมที่สุดก็ได้ ซึ่งทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกใช้กระดาษควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เป็นหลักคือ
   1.ใช้ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมกับกระดาษ
   2.ใช้หมึกพิมพ์ให้เหมาะสมกับกระดาษ
   3.ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะของงานพิมพ์

ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท
กระดาษที่ใช้พิมพ์กับระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ควรมีคุณสมบัติดังนี้
   1.มีผิวเรียบเพื่อให้รับหมึกได้ดี
   2.ไม่มีขุยและฝุ่นบนผิวกระดาษ เพราะจะทำให้ภาพพิมพ์ มีรูรอยด่างของขลุยกระดาษ
   3.ต้านทานน้ำและความชื้นได้ดี ไม่ยืดง่ายเมื่อถูกความชื้น
   4.มีเนื้อกระดาษสม่ำเสมอและรักหมึกได้ดี
   5.มีความราบเรียบตลอดทั้งแผ่นเพื่อให้ป้อนเข้า เครื่องได้สะดวก

         ในกรณีของกระดาษอาร์ตลายผ้า อาร์ตหนังไก่ และกระดาษปั้มลายต่างๆ ก็ยังสามารถใช้พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทได้ดีเพราะการถ่ายทอดภาพโดยผ่านผ้ายางแบลงเกต ทำให้มีความยือหยุ่นตัวดี และแรงกดในการพิมพ์ก็มีมากพอ

สิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับ offset
        ระบบออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดทั่วโลกในปัจจุบันเพราะให้งานพิมพ์ที่สวยงามมีความคล่องตัวในการจัดอาร์ตเวอร์คและไม่ว่าจะออกแบอย่างไรการพิมพ์ก็ไม่ยุ่งยากมากจนเกินไปประกอบกับ ความก้าวหน้าในการทำฟิล์มและการแยกสีในปัจจุบัน ทำให้ยิ่งพิมพ์จำนวนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งถูกลง สิ่งพิมพ์ที่จะพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

สิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับการพิมพ์ Offset

   1. มีจำนวนพิมพ์ตั้งแต่ 3,000 ชุด ขึ้นไป
   2. มีภาพประกอบหรืองานประเภท กราฟ มาก
   3. ต้องการความรวดเร็วในการจัดพิมพ์
   4. ต้องการความประณีต สวยงาม
   5. เป็นการพิมพ์ หลายสี หรือภาพ สี่สีที่ต้องการความสวยงามมากๆ
   6. มีงานอาร์ตเวอร์คที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก
   7. มีงบประมาณในการจัดพิมพ์เพียงพอ

ระบบออฟเซตสามารถให้งานพิมพ์ที่คุณภาพดีได้เพราะ

   1. การถ่ายทอดภาพกระทำโดยการถ่ายทอดลงบนผ้ายางแบลงเกตก่อนแลวจึงถ่ายทอดลงบนกระดาษ ทำให้การถ่ายทอดหมึกเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
   2. สามารถใช้สกรีนที่มีความละเอียดมากๆ ถึง 175 -200 เส้น/นิ้วได้ทำให้ภาพที่ออกมามีความละเอียดสวยงาม
   3. การพิมพ์ภาพสี่สีทำได้สะดวก เพราะสามารถปรับตำแหน่งของแม่พิมพ์และกระดาษให้ลงในตำแหน่งที่ตรงกันของแต่ละสีได้ง่าย
   4.สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษได้เกือบทุกชนิด

อ้างอิง
   http://student.nu.ac.th/namo/luk.html
   พัฒนาโดย นางสาวนภาพร อ่ำรอด คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร สงวนลิขสิทธิ์ 2003